Jan Paweł II pozostawił trwały ślad nie tylko wśród Polaków, ale także i samych Warszawiaków. Podczas 9 pielgrzymek do ojczyzny, aż 7 razy był w stolicy i odwiedził