Dzisiejsza Gazeta Stołeczna poinformowała, że środowiska patriotyczne wspólnie z władzami stolicy uznały, że najlepszym miejscem dla planowanego łuku triumfalnego będzie Oś Saska. Jak podkreśla Jacek Wojciechowicz, nie jest