IPN udostepnił dziś drugą partię dokumentów znalezionych w domu gen. Czesława Kiszczaka. Wśród nich znajduje się tajemniczy list do nieznanego adresata.