Wyborcy, którzy chcą głosować w stolicy mogą dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie miejscu. Wniosek należy złożyć maksymalnie na trzy dni przed planowanym terminem wyborów.