Z powodu dużej liczby skarg na niesprawną klimatyzację, pod koniec czerwca ZTM zapowiedział kontrolę i dotrzymał słowa. Na konferencji, ZTM poinformował o jej wynikach. Nie jest dobrze. W sumie