Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej poinformował, że pierwsze dwa kontrapasy w stolicy już są. Pierwszy wytyczono na Wiejskiej, przed Sejmem, drugi na ul. Oboźnej.