Zaalarmowani „rewitalizacją” Parku Polińskiego postanowiliśmy się udać na miejsce. To, co ujrzały nasze oczęta przerosło opis mieszkańców i nasze wyobrażenie. Powyrywano najstarsze okazy w parku, wąskie alejki zastąpiono