Józef Piłsudski był de facto przywódcą II RP i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mimo częstych niecenzuralnych wypowiedzi był uważany z prawdziwego męża stanu. Nawet Hitler po zajęciu Polski, kazał