Od 14.08.2015 (piątek) do 16.08.2015 (niedziela) linie turystyczne będą kursowały według zmienionego rozkładu: