Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestują nauczyciele z Solidarności. Domagają się dziewięcioprocentowej podwyżki wynagrodzeń, waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji oraz prawa do przechodzenia na emeryturę w oparciu o staż