Z Google Maps Wisła „wyparowała” całkowicie. Nie było jej ani na zbliżeniu ani też na zdjęciach z oddali. Najprawdopodobniej Google uznał, że z powodu niskiego poziomu i znikomego