Ulica Marymoncka jest remontowana przy okazji budowy kolektora burakowskiego „bis”. Głównym inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zarząd Dróg Miejskich ma także swój udział w tej inwestycji.