Niedawne rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1314) zmienia zasady na jakich oznaczone są miejsca dla niepełnosprawnych. Poziomy czarny znak i tabliczka to