Według przyszłego Ministra Obrony Narodowej, zamachy we Francji pokazały, jak dużym błędem jest przyjmowanie uchodźców i imigrantów. „Jest to działanie, które nie będzie w Polsce kontynuowane” – mówił