W związku z brakiem opadów deszczu pomóżmy ptakom i innym zwierzętom wolno żyjącym.