12 września odbyła się pierwsza manifestacja antyimigrancka w Warszawie. Według źródeł organizatorów przyszło na nią 30 000 osób. Teraz ONR wzywa Polaków, aby zorganizować jeszcze większą, ogólnopolską manifestację.