Komenda Stołeczna Policji poinformowała o starcie kampanii „Dopalacze kradną życie” i opublikowała mocny spot, który ma informować o szkodliwości substancji. Do akcji włączyły się media, znane osobistości, rząd