W trakcie robót budowlanych przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku w. Paszków – Przeszkoda do parametrów drogi ekspresowej nadzór archeologiczny odkrył szczątki ludzkie na posesji kościoła