Okazało się, ze Zuzanna M., która jest główną oskarżoną w sprawie zabójstwa małżeństwa z Rakowisk przebywa w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie.