Ze względu na konieczne prace modernizacyjne iluminacja mostu Śląsko-Dąbrowskiego została czasowo wyłączona. Przerwa w działaniu iluminacji związana jest z wymianą opraw diodowych i konserwacją urządzeń podświetlających.