W szeregach czterech służb MSWiA służy około 20 tys. kobiet-funkcjonariuszek. Najwięcej, bo aż 15 227 kobiet służy w policji. Policjantki stanową 18 proc. wszystkich funkcjonariuszy tej formacji. W