W mijającym roku Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziło ponad 630 tys. osób. Muzeum to miejsce spotkań Powstańców z młodymi ludźmi. Misja ta w odczuciu zwiedzających jest bardzo istotna, dlatego