Urząd do Spraw Cudzoziemców pod koniec tego miesiąca zakończy postępowanie przetargowe dotyczące zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Wiadomo już, że będzie 10 ośrodków, w każdym znajdzie się minimum 120