Zaczęły się świąteczne powroty, jednak zgodnie z przewidywaniami policji, część osób powróci do stolicy dopiero po Nowym Roku. Z tego też powodu natężenie ruchu nie jest tak duże,