Od dziś w hali głównej dworca obowiązuje nowa organizacja ruchu. W związku z kolejnym etapem robót wygrodzona została środkowa część hali. Od strony hotelu Marriott, wewnątrz budynku, wyłączone