Piękny film pokazujący pocztówki i zdjęcia z przedwojennej Warszawy. Zobaczymy m.in. Stare Miasto w okolicach Kolumny Zygmunta i Zamku Królewskiego (z drzewami i roślinnością, piękne!), rynek z oryginalną