Barbara Sienkiewicz żali się „Faktowi”, że kancelaria premiera odmówiła przyznania jej specjalnego zasiłku. Według polskiego prawa premier ma takie kompetencje. Muszą jednak zaistnieć szczególne okoliczności. Michał WierzbickiRedaktor naczelny