Na platformie internetowej Otwarta Warszawa można było zgłaszać pomysły na rozwój kultury, sportu i rekreacji. Napisano 164 wnioski, a jury z UM wybrało 24 projekty, które zostały nagrodzone