Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, ul. Kochanowskiego 21  informuje, że od dnia 01.01.2016r. do dnia 29.02.2016r. na terenie m.st. Warszawy zdiagnozowano i zarejestrowano 42 przypadki