UBS jest międzynarodową firmą finansową. Zajmuje się bankowością, inwestycjami i obrotem papierów wartościowych. Co trzy lata od 1971 roku przeprowadza badania płac, wydatków i siły nabywczej w 71