Znany polski reżyser, Marcin Wrona zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Wczesniej odbędzie nabożeństwo żałobne o godz. 12.00 w Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34.