PKP Polskie Linie Kolejowe upamiętniły walki o zdobycie Dworca Wileńskiego w dniach 10-14 wrzesnia 1944 roku. Ślady po kulach na gmachu PKP PLK przy ulicy Targowej 74 zostały