Zakończyło się rozliczenie za ubiegłoroczne wydatki na remont zabytków. W 2014 roku ze środków publicznych przyznano 53 dotacje na blisko 70 obiektów. Wydatki obejmowały m.in. roboty budowlane oraz