Izabella C., która wjechała do podziemnego przejścia niedaleko Rotundy w centrum Warszawy została umieszczona w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Miała tam trafić tuż po wyroku sądu, ale rozprawa odbyła