Na stronie niezlomni.pl zamieszczono mapę Polski z 1562 roku. Warszawa straciła wtedy swoją stołeczność w Księstwie Mazowieckim i nie stała się jeszcze miastem rezydencjonalnym Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wacław