Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki poinformował, że zrobiono łącznik pomiędzy wylotówkami. Oznacza to, że kierowcy jadący od strony Krakowa będą mogli skręcić w Sękocinie na drogę S8, nie dojeżdżając