Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga na wydanie pozwolenia na budowę firmie BBI Development. WSA oddalił ją, w związku z czym budowa ruszy pod koniec tego roku. Michał WierzbickiRedaktor naczelny portalu.