„Warszawa solidarna z Paryżem. Most Śląsko-Dąbrowski w barwach narodowych Republiki Francuskiej” – napisał Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie i opublikował zdjęcie mostu podświetlonego na niebiesko, biało i czerwono.