Spotkania motywacyjne mają najczęściej na celu podnieść kogoś na duchu, skłonić do większego wysiłku czy wzbudzić chęć rozwoju osobistego. na SGH spotkania motywacyjne są… nieco inne.