Niski stan wody w Wiśle to okazja do wielkich porządków. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada sprzątanie Wisły. Na ten cel przeznaczy 300 tysięcy złotych z rezerw budżetowych.