W związku ze śmiercią Czesława Kiszczaka, Ministerstwo Obrony Narodowej wydało oświadczenie w sprawie miejsca oraz sposobu pochówku generała. MON nie przyznało zmarłemu miejsca na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pogrzeb