Ratusz zadecydował, że nie będzie przedłużał odnogi II linii metra na Białołękę. Władze argumentują to tym, że teren ten jest słabo zaludniony. „Przy obecnych wymogach finansowych i ekonomicznych