[AKTUALIZACJA] Zarząd Oczyszczania Miasta przesłała nam oficjalne stanowisko w tej sprawie: Przez 2 minione miesiące z powodu suszy wstrzymane było w zasadzie koszenie trawników podlegających Zarządowi Oczyszczania Miasta,