„Ok. 80 tys. m² trawników powstało w tym roku na terenach zieleni przyulicznej notorycznie rozjeżdżanej przez kierowców. Zakończyliśmy tegoroczną rekultywację, która dotyczyła klepisk m.in. przy ul. Powsińskiego, Wolskiej,