Dziś rano Nasz Czytelnik, Pan Romuald Nowak przesłał nam swój film pokazujący warszawki las bielański i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zobaczcie – jest uroczy!