Sąd umorzył postępowanie w sprawie Izabelli Ch., która pod wpływem alkoholu wjechała do przejścia podziemnego niedaleko Rotundy. Sąd uznał, że kobieta w chwili popełnienia czynu była niepoczytalna i