759 tzw. wraków w ciągu czterech miesięcy tego roku usunięto dzięki działaniom strażników miejskich. Czynności podejmowano m.in. wobec aut zdewastowanych, nieużytkowanych, wraków reklamujących skupy wraków, pojazdów spalonych i