Jak widać po mapie natężenia ruchu Google korki nie są duże, a na wylotówkach nie ma tłoku. Obraz ten potwierdza policja: „Szczyt komunikacyjny był dziś w godzinach 15.30-17.30”