Nam strzelać nie kazano. – Wstąpiłem na działo I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało. – pisał Adam Mickiewicz w wierszu Reduta Ordona opisując obronę Warszawy przed Rosjanami