PGNiG Termika, właściciel elektrociepłowni Żerań, ubiega się o wycięcie niespełna 1 500 drzew i krzewów wzdłuż Kanału Żerańskiego. Żeby elektrociepłownia była opalana gazem, a nie węglem trzeba przeprowadzić